Olet täällä: Uutiset

Liittovaltuusto: Peruspalveluiden karsiminen heikentää muistisairaiden toimintakykyä

18.05.2020

Muistiliitto on huolissaan koronaepidemian vaikutuksista muistisairaiden elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Liittovaltuuston kannanoton mukaan liikkumisen rajoittaminen, palveluiden supistaminen ja muut poikkeustoimet heikentävät muistisairaiden toimintakykyä.


Kotona asuvat muistisairaat tarvitsevat toimintakyvyn tukemista, läheiset myös henkistä tukea ja ohjausta. Asiantuntevan tuen ja ohjauksen tarve on poikkeusoloissa entistä suurempi. Muistiliitto on huolissaan siitä, että korona-aikana muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita on kuitenkin siirretty muihin tehtäviin ja geriatrian- ja muistipoliklinikoiden toimintaa on supistettu. Lisäksi kuntouttavat toiminnot ovat tauolla.


- Jos muistisairauden diagnoosivaiheen tuki ei ole riittävää, haitat heijastuvat pitkälle. Odotusaika tutkimuksiin pidentyy, mikä siirtää diagnoosia ja tarvittavan hoidon järjestämistä turhaan eteenpäin. Riittämätön tuki voi johtaa tarpeettomiin päivystyskäynteihin. Käytösoireet kotihoidossa ja hoivakodeissa voivat lisääntyä, kannanotossa todetaan.


Muistiliiton liittovaltuusto vaatii, että muistihoitajat ja koordinaattorit on palautettava tehtäviinsä ja tarvittavat tutkimusajat on järjestettävä.  Samalla rajoitustoimien kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia on arvioitava huolellisesti ja kriittisesti.


- Viranomaisten tulee ohjeistaa, miten riskiryhmään kuuluvien on turvallista liikkua kodin ulkopuolella. Heitä on rohkaistava hakemaan palveluita ja tukea ja niitä on myös oltava saatavissa, liittovaltuusto painottaa.


Kannanoton mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kyettävä vastaamaan myös muuhun kuin koronaviruksesta johtuvaan palvelutarpeeseen. Pitkittyessään muistisairaiden arjen rajoitukset sekä tuen ja palveluiden vähennykset tulevat inhimillisesti ja taloudellisesti hyvin kalliiksi.


 


 


 

Selaa uutisryhmää Rovaniemi