Olet täällä: Uutiset

Tule kuulluksi tilaisuus pe 16.2.

09.02.2018

Tule Kuulluksi, kotona asuvien muistisairaiden parissa työskentelevä ammattilainen!


Lapin Muistiyhdistyksen Lapin Muistikunto -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda toimiva malli kotona asuvien muistisairaiden ihmisten muistikuntoutuksen tueksi. Muistisairas ihminen nähdään kuntoutujana, jonka elämänlaatuun, toimintakykyyn ja sairauden kulkuun voidaan muistikuntoutuksen avulla vaikuttaa positiivisesti.


Kotona asuvien muistisairaiden parissa työskentelevien ammattilaisten näkemys on muistikuntoutuksen mallin luomisen kannalta erityisen merkittävä. Kansallisen Muistiohjelman 2012-2020 mukaan muistisairaan kotona selviytyminen edellyttää kuntoutuksen lisäämistä ja monimuotoistamista. Erityisesti kotihoidon kehittäminen on osoittautunut kustannusvaikuttavaksi, se tukee muistisairaan elämänlaatua ja sen avulla voidaan siirtää ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä.


Muistisairaiden parissa työskentelevien ammattilaisten näkemys on arvokas. Ammattilaisilta toivoisimme saavamme tietoa, mitä haasteita kotona asuvan muistisairaan kuntouttamiseen liittyy ja miltä muistisairaan ihmisen arki näyttäytyy hoitajan näkökulmasta katsottuna. Muistisairaille ihmisille ja heidän lähi-ihmisilleen järjestetään oma Tule Kuulluksi -tapahtuma, jossa kartoitetaan muistiperheen arjen haasteita ja voimavaroja. Saatua tietoa voidaan hyödyntää kotona asuvan muistisairaan ihmisen muistikuntoutuksen mallia luotaessa.


Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kaikki kotona asuvien muistisairaiden ihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset! Tapahtumaan toivomme mahdollisimman moniammatillista ja runsaslukuista osanottoa.


Aika: pe 16.2.2018 klo 9-11


Paikka: Caritas Palvelukeskus, Lapinkatu 1, Rovaniemi


Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Mirja Heikkala, hankesuunnittelija, puh. 045-6683844, email mirja@lapinmuistiyhdistys.fi tai Hanna Ruonala, hanketyöntekijä, puh. 045-6683845, email hanna@lapinmuistiyhdistys.fi

Selaa uutisryhmää Rovaniemi