Ajankohtaista2021-09-20T21:27:06+03:00
21.9.2021

Kaksi kolmesta omaishoitajasta uupumassa

Lapin Muistiyhdistys ja Napapiirin Omaishoitajat toteuttivat Napapiirin Omaishoitajat-yhdistyksen jäsenille kyselyn, jossa kartoitettiin omaishoitajien tilannetta, jaksamista ja palvelutarpeita.

Kyselyn tulos on hälyttävä.  Vastanneista omaishoitajista kaksi kolmesta koki olevansa uupunut tai ärtynyt joko melko usein tai lähes koko ajan.

Erityisen huolestuttavaa on se, että kolmannes omaishoitajista oli
iäkkäitä, yli 80-vuotiaita, ja he hoitivat iäkkäitä omaisiaan.

Kaikista vastanneista omaishoitajista puolet koki hoitovastuunsa joko raskaaksi tai erittäin raskaaksi.

Vastanneista 27:stä yli 80-vuotiaasta 26 koki hoitovastuunsa joko keskiraskaaksi, raskaaksi tai erittäin raskaaksi.

 

Vastaajia eri puolilta Lappia

Kysely toteutettiin kesällä 2021. Kyselyyn vastasi 84 omaishoitajaa, joista Rovaniemeltä oli 51, Sodankylästä 14 ja muista kunnista (Salla, Kemijärvi ja Ranua) yhteensä 7  vastaajaa.

Kolmetoista vastaajaa ei ilmoittanut kotikuntaansa.

Napapiirin Omaishoitajat ry:n jäsenistä omaishoitajana toimii 184 henkilöä, joten kyselyyn
vastasi lähes puolet jäsenistä.

Vastaajista neljännes koki, ettei ole saanut riittävästi tietoa omaishoitajana toimimisesta ja palveluista.

Vain kolmannes oli käynyt lakisääteisessä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa. Suurin osa ei ollut sellaisesta koskaan kuullutkaan.

Laki omaishoitajien tuesta kuitenkin edellyttää, että kunnan on sellaisia tarvittaessa järjestettävä.

Usein kuntien ammattihenkilötkään eivät ole tienneet terveystarkastuksista eivätkä ole sellaisiin
osanneet ohjata.

Yhdistysten mukaan hyvinvointi- ja terveystarkastuksia järjestetään eri kunnissa eri tavoin ja niiden sisällöissä on suuria eroja.

Jäsenet ovat pohtineet, että terveystarkastuksessa ei ehkä uskalleta kysyä omaishoitajan jaksamisesta mitään, koska ei ole mihin ohjata, jos jaksamattomuus tulee esille.

Toisaalta on käynyt ilmi, etteivät omaishoitajat halua välttämättä kertoa jaksamisen vaikeuksista,
koska on pelkoa siitä, että hoidettava omainen joutuu laitoshoitoon

Omaishoitajista monet eivät olleet käyttäneet omaishoitajien vapaapäiviä. Yleisimmät syytä olivat hoidettavan haluttomuus lähteä kotoa ja sopivan sijaishoitopaikan puute.

Hoivan lisäksi myös muu arki kuormittaa

Avoimissa vastauksissa nousi esiin omaishoitajan roolin moninaisuus ja laajuus. Omaishoitajan työ ei ole pelkästään hoivatyötä, vaan hän joutuu kantamaan koko vastuun perheen, kodin, usein omakotitalon ja auton tarpeista, kun puoliso sairastuu.

Hoivatyön kuormitus ja sitovuus uuvuttavat ja siinä on samalla huolehdittava normaalit kodin toimet kuten siivous, lumityöt, ruoan laitto, auton huolto, pyykkäys, asioinnit ja lisäksi pidettävä huoli omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

Omaishoitaja kokee saavansa eniten tukea lähipiiristään, perheestään ja ystävistään. Myös omaishoitajan vapaat koettiin tärkeiksi. Toisaalta suuri joukko, yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei pysty käyttämään vapaita.

Lapissa omaishoitajalle järjestettävät palvelut keskittyvät kuntakeskuksiin ja osa vastaajista koki, että pitkä matka oli esteenä palveluiden käyttämiselle.

Samankaltaisia tuloksia on saatu valtakunnallisissa omaishoitajien kyselyissä. Yleisimpiä syitä vapaiden
käyttämättömyyteen olivat hoidettavan vastentahtoisuus lähteä outoon paikkaan ja sijaishoitopaikkojen
puute.

 

Mitä kunta voisi tehdä?

Vastausten perusteella laadittiin kuuden kohdan suunnitelma ja suositukset, joilla omaishoitajan tilaa ja
jaksamista voitaisi tukea. Kyselyn perusteella esitämme:

Suunnitelma 1

Käynnistetään pilottihanke, jossa Lapin muistiyhdistys ry, Napapiirin omaishoitajat ry (ja mahdollisesti muut mukaan kutsuttavat järjestöt) laativat yhden lappilaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavan kunnan kanssa yhteisen toimintasuunnitelman omaishoitajan palvelutarpeen tunnistamisen ja tukemisen toimintatavaksi.

Yhdistykset käynnistävät yhteistyöhön haluavan kunnan etsinnän välittömästi.

Tämä on pilottihanke ja valmistuttuaan toimintasuunnitelma esitellään Lapin hyvinvointialueen toimijoille.

Suunnitelma 2

Lapin Muistiyhdistys järjestää omaishoitajien lähipiirille (perhe, ystävät, naapurit) tarkoitetun hankkeen, jonka tarkoituksena on osaltaan tukea omaishoitajana toimimista. Rahoitushakemus on tehty ja päätöstä siitä odotetaan joulukuussa 2021.

Suunnitelma 3

Omaishoitajille ja muistisairaille tarkoitettua päivä- ja virkistystoimintaa lisätään kylätaloille ja muualle
kuntakeskusten ulkopuolelle.

Lapin Muistiyhdistys tekee parhaillaan selvitystä mahdollisuuksista järjestää päivätoimintaa liiketoimintaperiaatteella, selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suunnitelma 4

Lapin kunnille suositellaan, että aina omaishoitajasopimusta laadittaessa tehdään jo konkreettinen
suunnitelma omaishoitajan vapaiden pitämisestä ja virkistystoiminnasta. Tämä olisi systemaattisesti osa
omaishoitajan sopimusta.

Kunnissa tulee olla tieto ja valmiudet ohjata paikkakunnalla oleviin mahdollisuuksiin vapaiden pitämiseksi.

Omaishoitajien vapaiden toteuttamisen tapoja suositellaan laajentamaan siten, että myös kotiin tulevien sijaisten käyttö olisi enemmän mahdollista.

Virkistys- ja päivätoiminnan järjestäjinä huomioidaan järjestöjen toiminta ja heidän resurssinsa. Virkistystoiminta ja vapaiden järjestämisen suunnitelma tarkistetaan aina omaishoitajan sopimusta uusittaessa.

Suunnitelma 5

Lapin kunnille suositellaan kuljetustoiminnan lisäämistä (kotoa hakemista) erityisesti iäkkäiden
omaishoitajien perheille kun järjestetään päivä- ja virkistystoimintaa.

Suunnitelma 6

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset tulee järjestää lain edellyttämällä tavalla joka kunnassa omaishoitajille vähintään kahden vuoden välein. Tarkastuksissa tulee huomioida omaishoitajan jaksaminen ja tarpeet jaksamisen tukemiseksi.

Tarkastusten toteutumista seurataan yhdistysten toimesta tehtävän ja julkaistavan barometrin yhteydessä kahden vuoden välein.

 

20.9.2021

Lapin taiteilijaseuran kuvataidekerho

Lapin taiteilijaseura ohjaa muistisairauteen sairastuneiden ja lähi-ihmisen kuvataidekerhoa Muistituvalla.

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-19, ja se alkaa 6.10.

Ohjattua työskentelyä on 8.12. saakka.

Ilmoittautumiset 29.9. mennessä Mirvalle.

mirva@lapinmuistiyhdistys.fi tai p. 0400 742 319.

Tule mukaan kuvataidekerhoon!

12.9.2021

Muistiviikon ohjelma

Rovaniemellä

Ma 20.9. 

Muistikävely, lähtö Muistituvalta (Ainonkatu 2) klo 13-15.

Milloin on syytä huolestua muistiongelmista, geriatri Kimmo Määttä luennoi, kaupunginkirjasto, Lapponica-sali, klo 18-20.

 

Ti 21.9.

Tietoa edunvalvonnasta, Osuuspankin edustaja paikalla vastaamassa kysymyksiin, Muistitupa, klo 13-15.

Muistiliiton webinaari (etäluento) Läsnäolosta ja läheisyydestä, mahdollisuus osallistua webinaariin Muistituvalla,  klo 17-18.30.

Muistitanssit yhteistyössä Napapiirin Omaishoitajien kanssa, Kunnan Pojat musisoi, Valdemari, klo 17-19.

 

Ke 22.9.

Muurolan Aivoreenit, kirjasto, klo 13-15.

Milloin on syytä huolestua muistiongelmista, geriatri Kimmo Määttä luennoi, Lapponica-sali, klo 18-20.

Tukituokio Muistikamari (uudet tilat, käynti City-käytävän puolelta) klo 13-14.30.

 

To 23.9.

Tietoa edunvalvonnasta, Osuuspankin edustaja paikalla vastaamassa kysymyksiin, Muistitupa, klo 13-15.

Kun muisti huolettaa – vapaamuotoinen jutusteluhetki, Muistitupa, klo 16-18.

 

Pe 24.9.

Hoksautuksia – aivoterveysseminaari, klo 10-14, Pohjanhovi (seminaari paikan päällä täynnä) etämahdollisuus, linkin voi tilata Annikalta annika@lapinmuistiyhdistys.fi

Aivoterveysgaala, Pohjanhovi klo 18-22.

 

Su 26.9.

Muistimessut Korkalovaaran kappeli klo 13.

 

Ivalossa

Su 19.9.

Muistimessu, Ivalon kirkko, klo 11.

To 23.9.

Muistikahvila Osallisuuskeskus Ainola, klo 13-15.

Pe 24.9.

Hoksautuksia – aivoterveysseminaari, etämahdollisuus, Osallisuuskeskus Ainola, klo 10-14.

 

Keminmaassa

Ti 21.9. Muistitanssit, Ravintola Käpylä Keminmaa, Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Muistiyhdistys, klo 15-18.

 

Kittilässä

Ti 21.9.

Muistikahvilan avajaiset, Soikkelin talo, klo 13-15. Mukana mm. muistivapaaehtoinen, näyttelijä Erkki Hetta ja muistihoitaja Susanne Kallojärvi.

 

Posiolla

Ke 22.9.

KunnonMummola- ja SuomiMies Seikkailee -tapahtumat Posion Pyrinnöllä.

 

Ranualla

to 23.9.

Muistikävely, Muistikummi-tuokio, Ranuan seurakuntatalo, klo 12.30-15.

 

HUOM! Muistiviikolla on kaksi kaikille avointa muistikummituokiota verkossa, keskiviikkona 22.9. klo 17.30–18.30 sekä torstaina 23.9. klo 13–14.Klo 17-19

 

 

 

 

 

 

 

30.8.2021

Tule meille muistiohjaajaksi!

Haluatko liittyä supertiimiin? Rakennamme muistiystävällistä Lappia.

Lapin Muistiyhdistys hakee ryhmien ohjaamisesta innostuvaa, vapaaehtoisten koordinoinnista ja aivoterveyden edistämisestä kiinnostunutta hyvää tyyppiä!

Rekrytoimme Lapin Muistiluotsi ja Lapin Muisti Kuntoon-hankkeisiin ajalle 1.10.2021-31.12.2022 kokoaikaista muistisairaiden ja heidän läheisiään tukevan toiminnan sekä aivoterveyden edistämisen ohjaajaa.

Toiminta-alueesi on koko maakunta ja erityisesti Tunturi-Lappi, joten tarvitset oman auton ja valmiutta matkustamiseen.

Edellytämme sosiaali- ja terveyssalan koulutusta ja arvostamme kokemusta muisti- tai terveydenedistämistyöstä.

Järjestötyö on ammattityötä, joten hyvä, jos sinulla on kokemusta.

Työsuhteen ehdot määräytyvät yksityisen sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta (vaativuusryhmä 4) sekä mahdollisista henkilökohtaisista lisistä (vuosisidonnaisista ja erityistekijälisästä tai muusta henkilökohtaisesta lisästä).

Lähetä hakemus ja CV 15.9.2021 kello 16 mennessä sähköisesti toimisto@lapinmuistiyhdistys.fi

Lisätietoja annika@lapinmuistiyhdistys.fi

25.8.2021

Muista ilmoittautua juhlailtaan!

Tänä vuonna vietämme Muistiviikkoa 19.-26.9. Viikon teemana on Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa.

Lapin Muistiyhdistys järjestää eri puolilla maakuntaa useita tapahtumia teemaviikon aikana. Viikko alkaa Ivalon muistimessulla, ja viikko sisältää runsaasti tapahtumia eri puolilla maakuntaa.

Perjantaina 24.9. haluamme nostaa aivoterveyteen liittyvät asiat esille klo 10-14 Hoksautuksia -aivoterveysseminaarissa (maksuton) ja illalla klo 18 jatkamme viihteellisemmin Aivoterveysgaalassa Pohjanhovissa.

Aivoterveysgaala on tarkoitettu kaikille aivoterveydestä ja muistista kiinnostuneille. Illalliskortti maksaa 50 euroa.

 

4.8.2021

Hoksautuksia – aivoterveysseminaari tulossa!

Ilmoittaudu mukaan Hoksautuksia – aivoterveysseminaariimme toimistolle!

toimisto@lapinmuistiyhdistys.fi

tai 040/508 0482

 

Tarjoamme Muistiviikolla kaikille muistityöstä kiinnostuneille Hoksautuksia – aivoterveysseminaarin perjantaina 24.9. Rovaniemellä. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteyksin.

Seminaarin tarkoituksena on hoksauttaa osallistujia huomaamaan, kuinka monin eri tavoin meistä jokainen voi vaikuttaa omaan aivoterveyteensä ja samalla huolehtia muististaan.

Päivän puheenjohtajana toimii huippu-urheilukoordinaattori, valmentaja Reijo Jylhä, joka lupaa myös kirjaimellisesti liikuttaa yleisöä.

Seminaarin ohjelma:

  • Muistiliiton terveiset puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (etänä)
  • Lapin Muistiyhdistyksen toiminnasta vastaava Kaisa Kekkonen ja tervetuliaissanat
  • Aivotutkija Minna Huotilainen luennoi musiikin merkityksestä aivoterveydelle (etänä)
  • Vinha Duo osallistaa yleisön testaamaan rytmejä ja sävelten voimaa
  • 11.45-12.30 lounastauko/muistiyhdistyksen uusi esittelyvideo
  • Ravitsemusterapeutti Lilli Lotvonen kertoo ravitsemuksen merkityksestä aivoterveydelle
  • Aivoterveyslähettiläämme Kirsti Mäensivun puheenvuoro
  • Dosentti, yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri pohdiskelee tunteiden vaikutusta mieleen (etänä)
  • Näyttelijä Martti Suosalon keinot muistamiseen (video)
  • 13.45- kahvit

Tilaisuus järjestetään hotelli Pohjanhovissa. Seminaari on maksuton (sis. lounaan ja kahvit).

Illalla on luvassa aivoterveysgaala, jossa on luvassa hyvää ruokaa, monipuolista ja viihdyttävää ohjelmaa. Pohjanhovin iltatilaisuuteen myydään 50 euron illalliskortteja ennakkoon.

12.7.2021

Kuka vastaa muistisairaiden palveluista hyvinvointialueella?

Pohjois-Suomessa toimivat vammais-, potilas- ja omaisjärjestöt ovat huolissaan Lapin sote-valmistelusta. Yhteisessä kannanotossaa järjestöt peräänkuuluttavat muun muassa muistisairaiden yksilöllisten tarpeiden ottamista huomioon palvelujen järjestämisessä.

Toimet vammaispalvelujen ja muiden sote-palveluiden yhteensovittamiseksi sekä osallistamisen kysymykset ovat laajuudessaan monipolvisia ja ajallisesti vaativia. Siksi järjestöjen osallistaminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin.

– On herännyt huolta siitä, kuinka vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut tullaan järjestämään ja kuka ottaa vastuun palveluiden yhteensovittamisesta Lapin hyvinvointialueella, pohtii Invalidiliiton järjestöasiantuntija Liisa Pitzén.

Järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023

Sote-uudistus on Suomen historiassa mittava kokonaisuus, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Siirto tapahtuuu 1.1.2023.

Hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuudessa myös vammaispalveluiden järjestämisestä.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palveluohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa tarvitaan vahvaa osaamista ja ammattitaitoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden erityistarpeiden tunnistamiseksi.

Invalidiliitto, Muistiliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Näkövammaisten liitto, Parkinsonliitto ja Omaishoitajaliitto ovat esittäneet Lapin sote-uudistuksen valmistelijoille huolensa Lapin alueen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluiden järjestämisestä.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta?

Hallituksen esityksessä sote-laeiksi ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa otettiin yksityiskohtaisesti kantaa vammaisia ihmisiä koskeviin palveluihin ja niiden järjestämisen tapoihin.

Sopimusosapuolet velvoitetaan neuvotteluihin vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistamaan heidät esimerkiksi heitä edustavien järjestöjen kautta.

Uusi vammaispalvelulaki astunee voimaan samaan aikaan sote-lakien kanssa. Laissa korostuvat mm. riittävät ja laadultaan hyvät palvelut, yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä itsemääräämisoikeus. Perustuslakivaliokunta painottaa myös palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Sote-uudistus Lapissa 

Lapissa sote-keskus -hankkeen tavoitteena on käydä laajasti läpi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja toimintaa. Pyrkimyksenä on lisäksi kehittää Lapin olosuhteissa toimivia ratkaisuja palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi.

Kehittämisen keskiössä ja kohderyhminä ovat sote-keskuksen kehittäminen, lapset, nuoret ja perheet, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut sekä ikäihmisten palvelut.

Sote-rakenneuudistus -hankkeen aikana tavoitteena on valmistautua hyvinvointialueen muodostamiseen sekä lisäksi toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.

– Tärkeää olisi nostaa myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palvelut uudistuksessa esiin vahvemmin. Vammais-, potilas- ja omaisjärjestöjen työntekijöillä ja paikallisten yhdistysten vapaaehtoisilla edustajilla on osaamista ja ruohonjuuritason tuntemusta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten arjesta, palveluiden tarpeesta sekä halu tehdä niiden suhteen yhteistyötä, Pitzén huomauttaa.

 

2.7.2021

Loman kynnyksellä 

Näin loman aloituksen siintäessä muutaman työtunnin päässä on hyvä pysähtyä vilkaisemaan menneeseen puoleen vuoteen sekä kurkistamaan alkavaan syksyyn.

Mennyt puoli vuotta on sisältänyt hienoja kohtaamisia, oppimisen iloa ja nauruhermojen kutkuttelua, mutta myös pettymyksiä ja stressiäkin. 

Viimeisin urastus oli yhdistyksen Rovaniemen toimipisteen muutto keskikaupungille, jonne saimme loistavat, avarat tilat laajentuvalle toiminnallemme.  

Monella meistä on kokemus stressistä, sillä se on luonnollinen osa elämäämme. Stressi ei ole aina haitallista vaan se voi olla myönteistä tai kielteistä, riippuen siitä, onko se tilapäistä vai jatkuvaa. 

Stressin määritelmiä on monenlaisia, mutta se kuvataan usein häiriötilaksi, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon paineita ja vaatimuksia, että hänen voimavaransa ylittyvät. 

Pitkittyessään stressi on monella tavalla haitallista, sillä se voi kuormittaa sekä kehoa että mieltä, altistaa useille sairauksille ja heikentää elämänlaatua. 

Paras mittari stressille on oma kokemus stressitasosta, sillä sietokyky on aina yksilöllistä. On tärkeää oppia tunnistamaan omat oireet sekä löytämään keinoja niiden hallintaan. 

Netti on täynnä erilaisia stressitestejä, ja niitä voi hyödyntää oman stressitason arvioinnin tueksi.

Minäkin tein muutaman testin ja vaikkei taso näyttänyt mitenkään hälyttävältä, tuli useammassa suositukseksi kiinnittää huomiota riittävään palautumiseen ja lepoon. 

Lomasuunnitelmiini kuuluukin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, kuitenkin ilman suorittamista.

Aion jämähtää rannoille vesimaisemien äärelle ja nauttia ympäröivästä luonnosta. Nauttia sen äänistä, tuoksuista ja auringon lämmöstä. Aion nuuhkia sateen jälkeistä ilmaa ja uppoutua mustikkametsään vitamiiniherkkujen äärelle. Unohtaa ajankulun ja lumoutua sekä vaalia tärkeitä ihmissuhteita. 

Marko Leppänen kirjoittaa artikkelissaan “Luonnon lumous vapauttaa aivot” luonnon elvyttävästä lumoamisesta. 

Voit lukea Marko Leppäsen artikkelin tästä.

Kuvituskuva. Kesäinen metsä.

Lumoutuminen on rentoa valppautta

Ympäristöpsykologiassa lumoutuminen määritellään yrityksettömäksi keskittymisen tilaksi.  Se on rentoa valppautta, jollainen syntyy spontaanisti havainnoidessamme luonnonilmiöitä.

Luonto siis palauttaa henkisestä uupumuksesta ja luo otollisen tilan aivojen niin kutsutun lepotilaverkoston aktivoitumiselle.

Tämä puolestaan mahdollistaa uusien oivallusten syntymistä.

Lisätiedon lähteitä kaipaaville vinkkaisin Tampereen yliopistossa ympäristöpsykologiasta tohtoriksi väitelleen Tytti Pasanen mielenkiintoista väitöstutkimusta.

Voit lukea Tytti Pasasen tutkimuksesta tästä.

Luonnossa oleminen ja liikkuminen on tutkimusten mukaan rentouttavaa. 

Jo parikymmentä minuuttia metsässä saa verenpaineen laskemaan.

Myös stressihormonin eritys vähenee ja metsäretken jälkeen keskittyy paremmin.  Viisi minuuttia metsässä riittää kohottamaan mielialaa.  

Syksyn sitten ajallaan koittaessa ja töiden käynnistyessä pyrin jättämään kalenteriin riittävästi aikaa myös mieluisalle vapaa-ajalle ja harrastuksille.

Iän karttuessa oma itsetuntemus on kehittynyt ja suorittamisen tavoittelu höllentynyt. 

Ja vaikka nyt loma koittaa, odotan kuitenkin innolla, mitä syksy tuo työrintamalla tullessaan.

On hienoa tietää saavansa jatkaa merkityksellistä työtä osaavan ja innostuvan huipputiimin kanssa.  

Seuraavien viikkojen aikana löydät minut kuitenkin metsästä. 

Annika 

Annikan Aivovinkit-blogi on osa Lapin Muisti Kuntoon hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2021

Kesätapahtuma Lompolossa

Enontekiön, Kittilän ja Muonion muistiperheiden ja vapaaehtoisten kesätapahtuma toteutuu vihdoinkin Lompolon vanhalla kyläkoululla ti 6.7.

Koronan vuoksi olemme joutuneet perumaan tai siirtämään useita tälle vuodelle suunniteltuja tapahtumia, mutta nyt luvassa on hieno yhteistapaaminen.

Aluksi klo 12 kuulemme lyhyen tarinan koulun historiasta ja kohotamme kesäisen maljan Suomen suven, Eino Leinon ja muistiasian kunniaksi.

Iltapäivän aikana on luvassa monenlaista viihdyttävää ohjelmaa ja hieman aivoterveys- ja muistiasiaa.

Ruokailun vuoksi tapahtumaan on syytä ilmoittautua etukäteen Maaritille eli maarit@lapinmuistiyhdistys.fi tai p. 044 977 2991.

3.6.2021

Hae lomalle!

Lapin Muistiyhdistys on mukana toteuttamassa kahta tuettua lomaa lappilaisille. Elokuun Muistiloman ja syyskuun loman hakuaikaa on jatkettu juhannukseen saakka.

Molemmilla lomilla on vielä pari paikkaa vapaana.

Elokuun täysihoitoloma on 2.-7.8. Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla. Hyvinvointiloman omavastuu on 90 e/henkilö.

Järjestämme Onnelan  hyvinvointiloman yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

Voit tulostaa lomahakemuksen tästä.

Lisätietoja saat Sirkulta p. 045-694 3753

tai sirkku@lapinmuistiyhdistys.fi

 

Syyskuussa on luvassa tuettu loma omaishoitajille ja hoidettaville Rokualla.

Lomajakso on 5.-10.9.

Lomaa sisältyy täysihoito, majoitus kahden henkilön huoneissa, monenlaista ohjattua ohjelmaa sekä lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö.

Loman omavastuu on 20 euroa/vuorokausi/henkilö.

Järjestämme loman yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Voit tulostaa lomahakemuksen tästä.

Lisätietoja saat Maaritilta p. 044-977 2991

tai maarit@lapinmuistiyhdistys.fi

Go to Top