Ajankohtaista2020-08-03T11:58:54+03:00
13.7.2021

Rokuan loma peruttu

Lapin Muistiyhdistyksen tuettu loma Rokualla on peruttu vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Yhdistyksen ja Maaseudun Terveys- ja lomahuoltoliiton tuettu loma oli tarkoitettu muistisairaan omaishoitajille ja hoidettaville.

Loma oli tarkoitus järjestää 5.-10.9.2021.

12.7.2021

Kuka vastaa muistisairaiden palveluista hyvinvointialueella?

Pohjois-Suomessa toimivat vammais-, potilas- ja omaisjärjestöt ovat huolissaan Lapin sote-valmistelusta. Yhteisessä kannanotossaa järjestöt peräänkuuluttavat muun muassa muistisairaiden yksilöllisten tarpeiden ottamista huomioon palvelujen järjestämisessä.

Toimet vammaispalvelujen ja muiden sote-palveluiden yhteensovittamiseksi sekä osallistamisen kysymykset ovat laajuudessaan monipolvisia ja ajallisesti vaativia. Siksi järjestöjen osallistaminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin.

– On herännyt huolta siitä, kuinka vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut tullaan järjestämään ja kuka ottaa vastuun palveluiden yhteensovittamisesta Lapin hyvinvointialueella, pohtii Invalidiliiton järjestöasiantuntija Liisa Pitzén.

Järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023

Sote-uudistus on Suomen historiassa mittava kokonaisuus, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Siirto tapahtuuu 1.1.2023.

Hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuudessa myös vammaispalveluiden järjestämisestä.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palveluohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa tarvitaan vahvaa osaamista ja ammattitaitoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden erityistarpeiden tunnistamiseksi.

Invalidiliitto, Muistiliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Näkövammaisten liitto, Parkinsonliitto ja Omaishoitajaliitto ovat esittäneet Lapin sote-uudistuksen valmistelijoille huolensa Lapin alueen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluiden järjestämisestä.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta?

Hallituksen esityksessä sote-laeiksi ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa otettiin yksityiskohtaisesti kantaa vammaisia ihmisiä koskeviin palveluihin ja niiden järjestämisen tapoihin.

Sopimusosapuolet velvoitetaan neuvotteluihin vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistamaan heidät esimerkiksi heitä edustavien järjestöjen kautta.

Uusi vammaispalvelulaki astunee voimaan samaan aikaan sote-lakien kanssa. Laissa korostuvat mm. riittävät ja laadultaan hyvät palvelut, yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä itsemääräämisoikeus. Perustuslakivaliokunta painottaa myös palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Sote-uudistus Lapissa 

Lapissa sote-keskus -hankkeen tavoitteena on käydä laajasti läpi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja toimintaa. Pyrkimyksenä on lisäksi kehittää Lapin olosuhteissa toimivia ratkaisuja palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi.

Kehittämisen keskiössä ja kohderyhminä ovat sote-keskuksen kehittäminen, lapset, nuoret ja perheet, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut sekä ikäihmisten palvelut.

Sote-rakenneuudistus -hankkeen aikana tavoitteena on valmistautua hyvinvointialueen muodostamiseen sekä lisäksi toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.

– Tärkeää olisi nostaa myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten palvelut uudistuksessa esiin vahvemmin. Vammais-, potilas- ja omaisjärjestöjen työntekijöillä ja paikallisten yhdistysten vapaaehtoisilla edustajilla on osaamista ja ruohonjuuritason tuntemusta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten arjesta, palveluiden tarpeesta sekä halu tehdä niiden suhteen yhteistyötä, Pitzén huomauttaa.

 

7.7.2021

Hoksautuksia – aivoterveysseminaari tulossa!

Tarjoamme Muistiviikolla kaikille muistityöstä kiinnostuneille Hoksautuksia – aivoterveysseminaarin perjantaina 24.9. Rovaniemellä. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteyksin.

Seminaarin tarkoituksena on hoksauttaa osallistujia huomaamaan, kuinka monin eri tavoin meistä jokainen voi vaikuttaa omaan aivoterveyteensä ja samalla huolehtia muististaan.

Päivän puheenjohtajana toimii huippu-urheilukoordinaattori, valmentaja Reijo Jylhä, joka lupaa myös kirjaimellisesti liikuttaa yleisöä.

Seminaarin ohjelma:

 • Muistiliiton terveiset puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (etänä)
 • Lapin Muistiyhdistyksen toiminnasta vastaava Kaisa Kekkonen ja tervetuliaissanat
 • Aivotutkija Minna Huotilainen luennoi musiikin merkityksestä aivoterveydelle (etänä)
 • Vinha Duo osallistaa yleisön testaamaan rytmejä ja sävelten voimaa
 • 11.45-12.30 lounastauko/muistiyhdistyksen uusi esittelyvideo
 • Ravitsemusterapeutti Lilli Lotvonen kertoo ravitsemuksen merkityksestä aivoterveydelle
 • Aivoterveyslähettiläämme Kirsti Mäensivun puheenvuoro
 • Dosentti, yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri pohdiskelee tunteiden vaikutusta mieleen (etänä) T
 • Näyttelijä Martti Suosalon keinot muistamiseen (video)
 • 13.45- kahvit

Tilaisuus järjestetään hotelli Pohjanhovissa. Julkaisemme piakkoin ilmoittautumislinkin seminaariin. Seminaari on maksuton (sis. lounaan ja kahvit).

Illalla on luvassa aivoterveysgaala, jossa on luvassa hyvää ruokaa, monipuolista ja viihdyttävää ohjelmaa. Pohjanhovin iltatilaisuuteen myydään 50 euron illalliskortteja ennakkoon.

2.7.2021

Loman kynnyksellä 

Näin loman aloituksen siintäessä muutaman työtunnin päässä on hyvä pysähtyä vilkaisemaan menneeseen puoleen vuoteen sekä kurkistamaan alkavaan syksyyn.

Mennyt puoli vuotta on sisältänyt hienoja kohtaamisia, oppimisen iloa ja nauruhermojen kutkuttelua, mutta myös pettymyksiä ja stressiäkin. 

Viimeisin urastus oli yhdistyksen Rovaniemen toimipisteen muutto keskikaupungille, jonne saimme loistavat, avarat tilat laajentuvalle toiminnallemme.  

Monella meistä on kokemus stressistä, sillä se on luonnollinen osa elämäämme. Stressi ei ole aina haitallista vaan se voi olla myönteistä tai kielteistä, riippuen siitä, onko se tilapäistä vai jatkuvaa. 

Stressin määritelmiä on monenlaisia, mutta se kuvataan usein häiriötilaksi, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon paineita ja vaatimuksia, että hänen voimavaransa ylittyvät. 

Pitkittyessään stressi on monella tavalla haitallista, sillä se voi kuormittaa sekä kehoa että mieltä, altistaa useille sairauksille ja heikentää elämänlaatua. 

Paras mittari stressille on oma kokemus stressitasosta, sillä sietokyky on aina yksilöllistä. On tärkeää oppia tunnistamaan omat oireet sekä löytämään keinoja niiden hallintaan. 

Netti on täynnä erilaisia stressitestejä, ja niitä voi hyödyntää oman stressitason arvioinnin tueksi.

Minäkin tein muutaman testin ja vaikkei taso näyttänyt mitenkään hälyttävältä, tuli useammassa suositukseksi kiinnittää huomiota riittävään palautumiseen ja lepoon. 

Lomasuunnitelmiini kuuluukin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, kuitenkin ilman suorittamista.

Aion jämähtää rannoille vesimaisemien äärelle ja nauttia ympäröivästä luonnosta. Nauttia sen äänistä, tuoksuista ja auringon lämmöstä. Aion nuuhkia sateen jälkeistä ilmaa ja uppoutua mustikkametsään vitamiiniherkkujen äärelle. Unohtaa ajankulun ja lumoutua sekä vaalia tärkeitä ihmissuhteita. 

Marko Leppänen kirjoittaa artikkelissaan “Luonnon lumous vapauttaa aivot” luonnon elvyttävästä lumoamisesta. 

Voit lukea Marko Leppäsen artikkelin tästä.

Kuvituskuva. Kesäinen metsä.

Lumoutuminen on rentoa valppautta

Ympäristöpsykologiassa lumoutuminen määritellään yrityksettömäksi keskittymisen tilaksi.  Se on rentoa valppautta, jollainen syntyy spontaanisti havainnoidessamme luonnonilmiöitä.

Luonto siis palauttaa henkisestä uupumuksesta ja luo otollisen tilan aivojen niin kutsutun lepotilaverkoston aktivoitumiselle.

Tämä puolestaan mahdollistaa uusien oivallusten syntymistä.

Lisätiedon lähteitä kaipaaville vinkkaisin Tampereen yliopistossa ympäristöpsykologiasta tohtoriksi väitelleen Tytti Pasanen mielenkiintoista väitöstutkimusta.

Voit lukea Tytti Pasasen tutkimuksesta tästä.

Luonnossa oleminen ja liikkuminen on tutkimusten mukaan rentouttavaa. 

Jo parikymmentä minuuttia metsässä saa verenpaineen laskemaan.

Myös stressihormonin eritys vähenee ja metsäretken jälkeen keskittyy paremmin.  Viisi minuuttia metsässä riittää kohottamaan mielialaa.  

Syksyn sitten ajallaan koittaessa ja töiden käynnistyessä pyrin jättämään kalenteriin riittävästi aikaa myös mieluisalle vapaa-ajalle ja harrastuksille.

Iän karttuessa oma itsetuntemus on kehittynyt ja suorittamisen tavoittelu höllentynyt. 

Ja vaikka nyt loma koittaa, odotan kuitenkin innolla, mitä syksy tuo työrintamalla tullessaan.

On hienoa tietää saavansa jatkaa merkityksellistä työtä osaavan ja innostuvan huipputiimin kanssa.  

Seuraavien viikkojen aikana löydät minut kuitenkin metsästä. 

Annika 

Annikan Aivovinkit-blogi on osa Lapin Muisti Kuntoon hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2021

Tule meille töihin!

Etsimme innostavaa, kehittämisorientoitunutta ja yhdistystoiminnasta inspiroituvaa toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen luotsaamaan yhdistystämme tehtävässämme.

Toimit esimiehenä työntekijätiimillemme.

Toiminnanjohtajana vastaat Lapin Muistiyhdistyksen toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.

Pääasialliset työtehtäväsi ovat:

• Taloushallinto ja riskien arviointi
• Toiminnan suunnittelu sekä hanke- ja henkilöstöhallinto
• Yhteistyö verkostoissa ja vaikuttamistyö

Edellytämme:

• kokemusta muistityöstä sekä vahvaa järjestötyön ja taloudenhallinnan osaamista
• hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä yhteistyökykyä
• itsenäistä ja vahvaa työotetta, vastuullisuutta ja ajankäytön- ja tietojärjestelmien hyvää hallintaa
• vahvaa näyttöä tehtäviin liittyvästä osaamisesta
• mahdollisuutta liikkua koko maakunnan alueella sekä satunnaiseen ilta- ja viikonlopputyöhön

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkkaus: tehtäväkohtainen palkka vaativuusryhmä 6 sekä mahdolliset henkilökohtaiset lisät (vuosisidonnaiset ja erityistekijälisät tai muu henkilökohtainen lisä).

Hakemukset ansioluetteloineen on toimittava 20.7.2021 kello 16 mennessä sähköisesti toimisto@lapinmuistiyhdistys.fi.

Lisätietoja tehtävästä: Kaisa Kekkonen p. 045 6683844.

Voit lukea hakuilmoituksen tästä.

30.6.2021

Kesätapahtuma Lompolossa

Enontekiön, Kittilän ja Muonion muistiperheiden ja vapaaehtoisten kesätapahtuma toteutuu vihdoinkin Lompolon vanhalla kyläkoululla ti 6.7.

Koronan vuoksi olemme joutuneet perumaan tai siirtämään useita tälle vuodelle suunniteltuja tapahtumia, mutta nyt luvassa on hieno yhteistapaaminen.

Aluksi klo 12 kuulemme lyhyen tarinan koulun historiasta ja kohotamme kesäisen maljan Suomen suven, Eino Leinon ja muistiasian kunniaksi.

Iltapäivän aikana on luvassa monenlaista viihdyttävää ohjelmaa ja hieman aivoterveys- ja muistiasiaa.

Ruokailun vuoksi tapahtumaan on syytä ilmoittautua etukäteen Maaritille eli maarit@lapinmuistiyhdistys.fi tai p. 044 977 2991.

3.6.2021

Hae lomalle!

Lapin Muistiyhdistys on mukana toteuttamassa kahta tuettua lomaa lappilaisille. Elokuun Muistiloman ja syyskuun loman hakuaikaa on jatkettu juhannukseen saakka.

Molemmilla lomilla on vielä pari paikkaa vapaana.

Elokuun täysihoitoloma on 2.-7.8. Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla. Hyvinvointiloman omavastuu on 90 e/henkilö.

Järjestämme Onnelan  hyvinvointiloman yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

Voit tulostaa lomahakemuksen tästä.

Lisätietoja saat Sirkulta p. 045-694 3753

tai sirkku@lapinmuistiyhdistys.fi

 

Syyskuussa on luvassa tuettu loma omaishoitajille ja hoidettaville Rokualla.

Lomajakso on 5.-10.9.

Lomaa sisältyy täysihoito, majoitus kahden henkilön huoneissa, monenlaista ohjattua ohjelmaa sekä lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö.

Loman omavastuu on 20 euroa/vuorokausi/henkilö.

Järjestämme loman yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Voit tulostaa lomahakemuksen tästä.

Lisätietoja saat Maaritilta p. 044-977 2991

tai maarit@lapinmuistiyhdistys.fi

31.5.2021

Hyvinvointitapahtuma Santasportilla 11.6.

Tule mukaan hyvinvointitapahtumaan perjantaina 11.6. Rovaniemen Santasportille (Hiihtomajantie 2, jalkapallokenttä).

Tapahtuma on rastityyppinen ulkoilmatapahtuma, joka sisältää toimintakykymittausta sekä erilaisia virkistysrasteja ja yhdessäoloa.

Toteutamme tapahtuman kahdessa eri ryhmässä:

 • klo 10.00-14.00 ikäihmiset, muistisairautta sairastavat ja lähi-ihmiset sekä muistivapaaehtoiset
 • klo 16.00-19.00 työikäiset, aivoterveysasioista kiinnostuneet

Tapahtuma on maksuton, ja se sisältää lämpimän ruoan sekä kahvit.

Ilmoitathan mahdolliset allergiasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Noudatamme viranomaisten koronasuosituksia.

Ilmoittautumiset viimeistään 3.6.2021 mennessä.

annika@lapinmuistiyhdistys.fi

tai p. 0400-741 279

30.5.2021

Voimapäiviä tulossa

Järjestämme touko-kesäkuun aikana lähes jokaisessa kunnassa Voimapäivät vapaaehtoisillemme – toki viranomaisten koronaohjeistusten mukaisesti.

Haluamme tietää, mitä sinulle kuuluu ja miten voisimme tukea ja kehittää vapaaehtoistoimintaamme eri puolilla maakuntaa.

Tästä näet jo sovitut paikkakunnat ja aikataulut. Ilmoittaudu mukaan alueesi vastuutyöntekijälle eli Mirvalle, Maaritille, Sirkulle tai Virpille (Kaisalle).

Sirkun alue:

Tervola, ma 7.6. klo 16, Tervolahovi.

Kemi-Keminmaa, ti 8.6. klo 12,  Jokikeskus (Vallitunsaari).

Tornio, ma 14.6. klo 16, Toranda, Näätsaarentie 241.

Ylitornio, ti 15.6. klo 12, Aavasaksan Paviljonki.

Kolari, ke 16.6. klo 11, Ravintola Halla/Luontokeskus Kellokas.

Pello, ke 16.6. klo 16, Ravintola Granni/Vihreä Pysäkki.

Maaritin alue:

Salla, to 17.6. klo 10-13, Rajakievari.

9.5.2021

Olen jossain – dokumenttisarja äidin muistisairaudesta

Yle Areenassa on laaja ohjelmakokonaisuus äidin muistisairaudesta.

Olen jossakin. Elämä ilman lähimuistia ei ole helppoa. Toimittaja Tuula Rajavaara on taltioinut elämää muistisairautta sairastavan äitinsä kanssa.

Yhdessä he yrittävät keksiä, miten hallita yhä oudommaksi muuttuvaa arkea.

Dokumenttisarja on omakohtainen, mutta monet asiat ovat tuttuja muillekin muistisairaan läheiselle.

Suomessa on lähes 200.000 muistisairaus-diagnoosin saanutta ihmistä.

Muistisairaudet koskettavat meistä jokaista jossakin vaiheessa elämää. Siksi tähän ohjelmasarjaan kannattaa tutustua.

Dokumenttisarjaa voit tutustua tästä linkistä.

Go to Top