Muistiystävällinen ympäristö on hyvä ja turvallinen ympäristö meille kaikille.

Muistisairaus voi jo alkuvaiheessa vaikeuttaa liikkumista kodin ulkopuolella. Sairauden oireet liittyvät esimerkiksi kykyyn ymmärtää aistien välittämää tietoa sekä tiedolliseen toimintakykyyn, kuten muistamiseen, kommunikointiin ja loogiseen ajatteluun.

Sairaus voi tuoda mukanaan myös vaikeuksia tunnistaa paikkoja tai muistaa, minne on menossa. Keskittyminen sekä tilan, ajan ja esineiden hahmottaminen voivat hankaloitua.

Vinkkejä turvalliseen elämään

Muistiliiton turvallisuustietopankki tarjoaa ratkaisuja ja apuvälinetietoa muistisairauteen sairastuneille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle. Näiden alasivujen avulla voi suunnitella ja rakentaa turvallista tulevaisuutta.

Turvallisuustietopankkia voi hyödyntää heti diagnoosin jälkeen. Siihen on hyvä palata tasaisin väliajoin, sillä muistisairauden edetessä toimintakyky ja tarpeetkin muuttuvat.

Tietopankki sisältää tarkastuslistoja, jotka helpottavat turvallisuuteen liittyviä riskien kartoitusta niin kotona kuin kotiympäristön ulkopuolella. Listauksia voi hyödyntää kodin muutostöissä sekä muistisairaan ja läheisen asumisen turvallisuutta parantaessa sekä tapaturmia ja onnettomuuksia ennaltaehkäistäessä.

Kolme sisäänkäyntiä

Turvallisuustietopankin käyttäjää palvellaan kolmen sisäänkäynnin kautta. Tutustu kodin ja pihapiirinlähiympäristön sekä hoito- ja hoivaympäristön turvallisuusvinkkeihin.

Useissa hoivakodeissa on vähitellen alettu huomata, kuinka pienillä ratkaisuilla helpotetaan muistisairaan arkea.

Lue myös:

Jaa tämä sivu: