Unohtelu pelottaa, vaikka läheskään aina taustalla ei ole etenevää muistisairautta.

Näyttelijä Martti Suosalo kertoo, ettei työnsä vuoksi muista ihmisten nimiä tai muita arjen asioita. Käsikirjoitukset hän sen sijaan muistaa ja harjoittaa muistiaan omalla tavallaan.

Martti Suosalon vinkit muistamiseen – YouTube

Usein kyse on esimerkiksi stressin tai univaikeuksien aiheuttamista keskittymiskyvyn ongelmista – sellaisia asioita kun ei voi muistaa, joihin ei ole kiinnittänyt huomiota.

Lue lisää muistiin vaikuttavista tekijöistä täältä.

Myös ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Vaikka elinvuosia olisi kertynyt runsaasti, on lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

Muistioireiden hoito on tehokkainta, kun se aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ole yhteydessä kuntasi muistihoitajaan, muistipoliklinikalle, terveyskeskukseen tai -asemaan tai työterveyshuoltoosi ja kerro muistipulmistasi. Muistitestejä voi ostaa myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lapin kunnilla on erilaisia toimintatapoja, miten muistitutkimukset saadaan vireille. Älä jää yksin pohtimaan asiaa, vaan ota yhteyttä esimerkiksi kuntasi terveyskeskukseen ja kysy, kuka toimii tällä hetkellä muistihoitajana.

Työikäisten muistisairaudet jäävät usein tunnistamatta. Oikeilla tukitoimilla heidän työuraansa voidaan kuitenkin jatkaa vielä vuosia. Tämä vaatii niin työyhteisöltä kuin työterveyshuollolta kykyä havaita alkavan muistisairauden piirteet ja ohjata muistipulmainen työntekijä muistitutkimuksiin.

Yli 65-vuotiaat

Esimerkiksi Rovaniemellä muistipoliklinikka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kaupunkilaisille, ei työikäisille.

Muistipoliklinikan tiedot ovat kaupungin nettisivuilla, mutta niitä on vaikea löytää.

Tästä pääset ikäihmisten terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Muistipoliklinkan linkki on Rovaniemen kaupungin sivuilla.

Kun rullailet sivua alaspäin, löydät linkin muistipoliklinikalle. Siellä ovat nämä perustiedot:

Sinut ohjataan tarvittaessa jatkoselvityksiin muistihoitajan vastaanotolle muistipoliklinikalle ja muistihoitaja ottaa Sinuun yhteyttä.

Muistihoitaja tekee Sinulle muistin laajemmat tutkimukset testien ja haastattelujen avulla. Tarvittaessa saat lähetteet laboratoriokokeisiin.

Muistihoitaja lähettää tutkimusten tulokset terveysaseman lääkärille, joka päättää Sinun jatkotutkimuksista. Hän tekee tarvittaessa lähetteen pään kuvantamiseen ja geriatrille (ikäihmisten sairauksiin erikoistunut lääkäri).

Kun saat kutsun geriatrin vastaanotolle, ota mukaan läheisesi.

Jos Sinulla todetaan muistisairaus, muistikoordinaattori ottaa yhteyttä geriatrin vastaanoton jälkeen.

Muistikoordinaattori ohjaa ja tukee Sinua ja läheisiäsi sairauden eri vaiheissa. Voit myös itse läheisesi kanssa ottaa yhteyttä muistikoordinaattoriin puhelimitse.

Ennen muistitutkimuksia kannattaa kuitenkin miettiä ja kirjata ylös seuraavia asioita:

  • milloin oireet alkoivat?
  • miten muistin heikkeneminen tai muut oireet näkyvät arjessa?
  • mitkä asiat ovat mahdollisesti vaikeutuneet?
  • onko joku muu huomauttanut muistiongelmista?
  • osaatko yhdistää unohtelun joihinkin tilanteisiin?

Muistineuvo-tukipuhelimesta saat ammattilaisilta vastauksia muistiin liittyviin kysymyksiin.

Lue myös:

Jaa tämä sivu: