Uusi tutkimus osoittaa, että muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23.000 ihmistä. Aiemmin on arvioitu, että sairastuneita olisi vuosittain noin 14.500.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus perustuu kansallisiin rekisteriaineistoihin, ja sen perusteella muistisairausdiagnoosin saa huomattavasti useampi kuin aiemmin on arvioitu.

THL:n asiantuntijalääkäri Hanna-Maria Roitto sanoo, että rekisteritiedot kattavat vain todetut sairaudet. Tämä tarkoittaa sitä, että luvut todennäköisesti aliarvioivat todellista muistisairauksia sairastavien määrää.

Suomessa arvioidaan olevan noin 200.000 henkilöä, joiden muisti ja tiedonkäsittelytaidot ovat heikentyneet. Heistä noin puolella on vähintään keskivaikea muistisairaus.

Muistisairauteen sairastuneiden kokonaismäärä lisääntyy väestön ikääntymisen vuoksi.

Myös yleinen tietous muistisairauksista ja diagnostiikan kehittyminen voivat heijastua sairastuneiden määrään.

Sairauden esiintyvyys on suurinta yli 85-vuotiaiden joukossa. Vuonna 2021 yli 85-vuotiaista henkilöistä yli 40 prosentilla oli diagnostisoitu muistisairaus.

Muistisairaudet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä.

Aiemmat arviot muistisairauksien yleisyydestä Suomessa ovat perustuneet eurooppalaisiin väestötutkimuksiin ja suomalaisiin tutkimuksiin 1980- ja 1990-luvuilta.

Uudessa tutkimuksessa on selvitetty vuosina 2016-2021 diagnostisoitujen muistisairauksien määrää sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin sekä Kelan sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen rekistereistä 30 vuotta täyttäneessä väestössä.

Rekisteriaineistojen perusteella vuonna 2021 muistisairautta sairastavia oli yli 150.000. Sairastavuus oli suurinta Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja pienintä Ahvenanmaalla.

Muistisairauksia on mahdollista hillitä vähentämällä riskitekijöitä. Niitä ovat muun muassa sydän- ja verisuonitautien riskitekijät kuten korkea verenpaine, keski-iän lihavuus, epäterveellinen ruokavalio sekä vähäinen kognitiivinen aktiivisuus. FINGER-toimintamallia voidaan hyödyntää muistisairauksien ehkäisyssä.

Voit lukea THL:n tutkimuksesta lisää tästä.

Voit lukea FINGER-toimintamallista tästä.

Jaa tämä sivu: