Kelan sopeutumisvalmennusta muistisairaille

Kela tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen sopeutumisvalmennuskursseja myös tänä vuonna. Sopeutumisvalmennus kohdennetaan henkilölle, joka on työelämässä, palaamassa työelämään, kuntoutustuella, opiskelee tai on poissa työelämästä.

Ryhmävalmennus on suunnattu alle ja yli 68-vuotiaille, jotka ovat saaneet asianmukaisen diagnoosin lievästä tai varhaisen vaiheen muistisairaudesta.

Näitä sairauksia ovat muun muassa Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappaleen -tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsa/ohimolohkorappeumat.

Lisäksi terveydenhuollon on arvioitava kuntoutuksen tarve ja se, että muistisairas ja hänen läheisensä hyötyvät sopeutumisvalmennuksesta.

Muistitestin (MMSE) tulos on oltava vähintään 18 pistettä, mutta valinnassa otetaan huomioon muistisairaan kokonaistilanne.

Sopeutumisvalmennuksessa muistisairas ja hänen läheisensä saavat tukea ja tietoa sekä ohjeita arjesta selviytymiseen. Erityisen tärkeää on saada keskustella muiden vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Lue tästä, miten haet Kelan sopeutusmisvalmennukseen.