Muistityö tarvitsee meitä kaikkia

Jokaisella muistisairauteen sairastuneella on oikeus ihmisarvoa kunnioittavaan ja elämänlaatua ylläpitävään tukeen ja hoivaan.

Hyvinvointialueen valmistelutyö on meneillään, ja tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat palvelut kaikille lappilaisille.

Lapin Muistiyhdistyksen tavoitteena on luoda Lapista muistiystävällinen maakunta ja edistää aivoterveellisiä valintoja.

Siksi toivomme, että valmistelussa vahvistettaisiin asiantuntevaa palveluohjausta, sillä muistityö edellyttää erityisosaamista.

Jokainen sairaus on erilainen ja meillä on Lapissa noin 10.000 muistisairaus-diagnoosin saanutta. Heistä jokainen tarvitsee yksilöllistä ja kokonaisvaltaista ohjausta.

Toivomme myös, että Lapin Muistiyhdistyksen ja Muistiluotsikeskuksen tarjoama ohjaus, neuvonta, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta ovat myös tulevina vuosina osa toimivaa palvelupolkua.

Sekä työikäisenä että yli 65-vuotiaina muistisairauteen sairastuneet ovat oikeutettuja yksilölliseen kuntoutukseen, kuntouttavaan päivätoimintaan ja laadukkaaseen omatoimisuutta tukevaan kotihoitoon. Nämä kaikki siirtävät palveluasumisen, ympärivuorokautisen hoidon ja muiden kalliimpien palvelujen tarvetta.

Vaikuttavat palvelut rakennetaan yhteistyössä järjestöjen, muistiperheiden ja hyvinvointialueen kanssa. Haluamme olla vahvasti mukana vaikuttamassa muistiperheiden arjen sujuvuuteen.

Lapin Muistiyhdistys ry

Leif Wilenius

puheenjohtaja

Annika Väihkönen

toiminnanjohtaja