Vaikuttavat palvelut rakennetaan yhteistyössä

Lapin hyvinvointialueella on oltava selkeä käsitys siitä, mikä on omaishoidon ja muistiperheiden kokonaistilanne ja tuen tarve.

Napapiirin Omaishoitajat ja Lapin Muistiyhdistys ovat nostaneet ennen vaaleja esille molempien yhdistysten keskeisimmät vaalitavoitteet.

Haluamme korostaa, että vaikuttavat palvelut rakennetaan yhteistyössä asiakkaiden ja järjestöjen kanssa. Omaishoitaja- ja muistiperheille sekä yhdistyksille on kertynyt runsaasti asiantuntemusta, jota hyvinvointialue voisi hyödyntää palveluiden kehittämisessä.

Hyvinvointialue päättää muun muassa siitä, mikä on omaishoidon tuen taso. Se päättää myös, millä tavalla muistisairauteen sairastuneen ja hänen lähi-ihmistensä palvelupolku rakentuu.

Lapissa on noin 25 000 omaishoitajaa, joista lähes 2 300 on sopimus omaishoidosta kunnan kanssa. Muistisairautta sairastaa noin 10 000 lappilaista, joten suurin osa omaishoitajista hoitaa muistisairasta, iäkästä puolisoaan.

Omaishoitajien joukossa on paljon myös työikäisiä, jotka huolehtivat läheisistään ansiotyön ohessa. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää, jotta he pystyvät huolehtimaan työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta. Työikäisten muistisairaudet tulisi myös nykyistä paremmin tunnistaa.

Aivoterveyden edistäminen pienentää riskiä sairastua muistisairauteen. Ajoissa saatu diagnoosi ja varhainen tuki, neuvonta ja ohjaus edistävät sairastuneiden ja läheisten hyvinvointia. Asiantunteva palveluohjaus on tärkeää.

Tuoreen tutkimuksemme (2021) mukaan jopa kaksi kolmesta omaishoitajasta on uupumassa. Hyvinvointialueen on tunnistettava omaishoitajien ja muistiperheiden tuen tarve, sillä terveyttä ja hyvinvointia edistävät päätökset hillitsevät myös kustannusten nousua.

Yksilöllinen kuntoutus, päivätoiminta ja laadukas kotihoito sekä omaishoitajien jaksamista tukevat sairastuneen vuorohoito, kotiin annettavat palvelut, vapaapäivät sekä omaishoitajien terveystarkastukset siirtyvät hyvinvointialueen päätettäviksi.

Yhdistystemme ohjaus, neuvonta, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta ovat toivottavasti myös tulevaisuudessa osa toimivaa palvelupolkua, ja hyvinvointialueen päättäjät turvaavat myös yhdistysten toimintamahdollisuudet.

Olemme mielellämme mukana rakentamassa Lapin hyvinvointialuetta.

 

Hely Kilpamäki puheenjohtaja ja Katri Mustakangas toiminnanjohtaja

Napapiirin Omaishoitajat ry

 

Leif Wilenius puheenjohtaja ja Annika Väihkönen toiminnanjohtaja

Lapin Muistiyhdistys ry

Yhdistysten kannanotto on julkaistu muun muassa Lapin Kansassa, Uusi Rovaniemi-lehdessä ja Koti-Lappi-lehdessä.