Sinulle, joka kaipaat toimintaterapiapalveluita. Etsitpä sitten toimintaterapiapalveluita muistisairaalle, ikäihmiselle tai lapselle – me palvelemme. Tarjoamme palvelua myös julkisille toimijoille.

Toimintaterapia on asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan sekä ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä.

Tavoitteenamme on edistää kykyäsi selviytyä ja osallistua mahdollisimman itsenäisesti ja laadukkaasti sinulle merkityksellisiin toimintoihin vamman tai sairauden rajoituksista huolimatta.

Toimintaterapian keinoja voivat olla esimerkiksi arjen taitojen harjoittelu, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu, toiminnanohjauksen edistäminen, apuvälinetarpeen ja asunnonmuutostöiden arviointi. Terapian suunnitteluun vaikuttavat muun muassa ikäsi, elämäntilanteesi ja mielenkiinnon kohteesi. Toimintaterapiaa teemme yksilöllisesti arkiympäristöissäsi.

Toimintaterapiasuunnitelma perustuu toimintaterapeutin tekemään arviointiin. Teemme arvioinnin haastattelun ja toiminnan havainnoinnin avulla, joiden perusteella laadimme toimintaterapiasuunnitelman ja kuntoutumisen tavoitteet yhteistyössä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa.

Toimintaterapiassa on keskeistä toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö ja toiminnan terapeuttinen käyttö.

Jokaisen on mahdollista vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa, terveyteensä ja tulevaisuuteensa oman toimintansa ja valintojensa kautta.

Toimimme yhteistyössä sinun ja läheistesi sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Milloin toimintaterapialle voi olla tarvetta?

Sinulla on muistisairaus diagnoosi ja arjen suoriutumisessa on haasteita.

Toimintakykysi on laskenut sairauden tai vamman myötä etkä enää pysty osallistumaan sinulle tärkeisiin toimintoihin.

Sinulla tai lapsellasi on neuropsykiatrisia haasteita, jotka haittaavat arkeasi.

Toimintaterapiapalvelun tuottaa Lapin Muistiyhdistyksen toimintaterapeutti Marika Kulppi-Nurminen.

Ota yhteyttä ja laaditaan sinulle yksilöllinen suunnitelma, p. 044 977 2898 tai marika@lapinmuistiyhdistys.fi.

Toimintaterapia hinnasto

Tutustu Marikaan tästä

Jaa tämä sivu: