Muistiliitto ja Lapin Muistiyhdistys edistävät muistiystävällistä yhteiskuntaa, jossa muistisairas ja hänen läheisensä elävät hyvää elämää ja saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut. 

Muistisairaudet ovat kansansairauksia, joiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on investoitava. Tämä olisi hyvä myös tulevien kansanedustajien pitää mielessä. 

Jopa 40 % muistisairauksista on ehkäistävissä tai sairauden puhkeamista on mahdollista viivästyttää. 

Yhden muistisairaan hoidosta aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat keskimäärin 30.000 euroa vuodessa. Kustannukset koostuvat muun muassa lääkkeistä, kotihoidosta, päivystyksestä ja ympärivuorokautisesta hoivasta.  

Muistisairauksista syntyy kansantaloudelle vuosittain vähintään 2–3 miljardin euron kustannukset.  

Oikeilla päätöksillä kustannuksia voidaan hallita ja niiden syntymistä ehkäistä. 

Haluamme myös, että muistisairaiden turvallinen asuminen varmistetaan. Me tarvitsemme riittävästi yhteisöllistä asumista, perhehoitoa ja ympärivuorokautisia asumisratkaisuja, joihin pääsemisen kriteerinä ei voi olla raha, vaan palvelujen tarve.  

Valtaosa muistisairaista asuu kotona. Muistisairasta läheistään hoitavat ovat suurin omaishoitajien ryhmä. Omaishoitajat tarvitsevat tehtäväänsä riittävän taloudellisen ja muun tuen. 

Lisäksi työssäkäyvien omaishoitajien asemaa on parannettava lisäämällä työelämän joustoja. 

Muistiystävällinen Suomi on mahdollista toteuttaa, mutta se tarvitsee tuekseen vahvoja päätöksentekijöitä eduskuntaan. 

Voit tutustua tästä linkistä Muistiliiton hallitustavoitteisiin.

 

Leif Wilenius 

puheenjohtaja 

Annika Väihkönen 

toiminnanjohtaja 

Lapin Muistiyhdistys 

Jaa tämä sivu: