Olet täällä: Etusivu > Tuki ja palvelut

Tuki ja palvelut

Kehitämme ja ylläpidämme monenlaisia tukimuotoja muistisairaiden ihmisten ja lähi-ihmisen tueksi. Näiltä sivulta löydät tietoa ja vinkkejä arjen tueksi sekä aivoterveyden edistämiseksi.

Muistiluotsi

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen.

Muistivapaaehtoistoiminta

Koulutamme ja koordinoimme Lapin maakunnan alueelle vapaaehtoistoimijoita muistiperheiden tueksi. Vapaaehtoisiamme toimii niin muistisairaiden ihmisten harrastuskavereina kuin vertaistukena heidän lähi-ihmisilleen. Lisäksi järjestämme Rovaniemellä säännöllisesti vertaistuellisia tukituokioita muistisairaan ihmisen lähi-ihmiselle. 

Muistitupa

Muistitupa on osa STEA:n rahoittamaa Lapin Muistiluotsitoimintaa. Muistituvilla toimii ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä muistisairauteen sairastuneille ihmisille, jotka eivät ole vielä muiden tukipalveluiden piirissä. Muistituvilla järjestetään myös muistisairaan lähi-ihmisille vertaistoimintaa tukituokioiden sekä tietoinfoja merkeissä.

Lapin Muistikunto -hanke

Hankkeen tavoitteina ovat: Lapin väestön aivoterveyden edistäminen esimerkiksi seuraavien kautta: aivoterveystiedon lisääminen, erityisryhmien aivoterveystiedon lisääminen, uusien muistikuntoutusmenetelmien kehittäminen sekä asenteisiin vaikuttaminen.

Järjestöavustaja IV

Järjestöavustaja IV - on osa Paikka Auki – nuoret työelämään avustusohjelmaa, jonka tarkoituksena on löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi sekä mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin.