Yleinen

Poimintoja Muistiviikolta

Muistiviikkoa vietetään viikolla 38 eli 17.-24.9. Muistiviikon valtakunnallisena teemana on Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa. Haluamme nostaa esille erityisesti muistisairaan kohtaamisen.

Perustoiminnan lisäksi viemme muistiasiaa eteenpäin muu muassa näissä tapahtumissa:

 • su 17.9. klo 10, muistimessu, Kemin kirkko
 • ma 18.9. klo 14 asiaa muistisairauteen sairastuneen ja läheisen etuuksista ja palveluista, Rovaniemen Muistitupa (Ainonkatu 2)
 • ti 19.9. klo 12, muistiasia on kaikkien asia, luento, Toivon tupa, Simo
 • ti 19.9. klo 17, muistiasia on kaikkien asia, luento, Kemin Muistitupa (Valtakatu 18)
 • ti 19.9. klo 17, muistitanssit, Valdemari, Rovaniemi
 • ke 20.9. klo 15, Inarin kunnan muistiasiaa, Osallisuuskeskus Ainola (Petsamontie 9)
 • to 21.9. klo 14.30, pupunäyttelyn avajaiset, Rovaniemen Muistitupa (Ainonkatu 2)
 • pe 22.9.  klo 16, muistitanssit, Tornion Järjestötalo (Kemintie 53)
 • su 24.9. klo 11, muistimessu, Ivalon kirkko
 • su 24.9. klo 10, muistimessu, Rovaniemen pääkirkko
 • su 24.9. klo 10, muistimessu, Posion seurakuntatalo
 • su 24.9. klo 11, muistimessu, Muonion kirkko

Osa tapahtumista toteutetaan yhteistyössä Länsi-Pohjan Muistiyhdistyksen, Länsi-Pohjan Omaishoitajien ja seurakuntien kanssa.

 

|2023-09-11T16:08:04+03:0011.9.2023|

Mikä ihmeen aivopesuri?

Mikä on aivopesuri, ja miten sillä voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa Alzheimerin tautia? Mikä on aivojen puhdistumisen merkitys Alzheimerin taudissa?

Millaisia ovat tulevaisuuden Alzheimer-hoidot? Katso tallenne Aivopesurista apu Alzheimerin tautiin – webinaarista 7.9.2023  ja kuulet Oulun yliopiston neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemen puheenvuoron Alzheimerin taudin tutkimuksesta.

Pääset katsomaan luennon tästä linkistä.

Aivosäätiön sivulla Vesa Kiviniemi vastaa aiheeseen liittyviin kysymyksiin näin:

1. Mitä tutkit ja miksi?

Aivot ovat kuin vedessä lilluva sieni, jonka sisään menee ja josta tulee ulos vettä veren ja selkäydinnesteen mukana. Tutkin ultranopealla magneettikuvausmenetelmällä tämän aivopesusienen toimintaa ajavia pulsaatioita eli aivojen glymfaattisen puhdistusjärjestelmän moottoreita. Kansankielellä puhutaan aivojen pesukoneesta, jonka pitää toimia täydellisesti – jos pesu ei toimi, syntyy muisti- ja muita kognitiivisia ongelmia.

Työryhmämme kehittää menetelmiä aivojen glymfaattisen pesun tehostamiseksi ja veriaivoesteen läpäisemiseksi. Veriaivoeste suojaa aivoja haitallisilta aineilta ja ylläpitää samalla aktiivisesti hermosolujen vaatimaa tarkkaa elektrolyyttitasapainoa. Se estää myös lääkkeiden pääsyn aivoihin, mikä tekee aivosairauksien hoidosta vaikeaa. Uskon, että merkittävin keino parantaa aivosairauksia on kehittää ratkaisu veriaivoesteen ohittamiseksi.

Veriaivoesteen lisäksi pulsaatiot liittyvät oleellisesti aivojen glymfaattiseen järjestelmään. Nukkuessamme pulsaatiot vahvistuvat ja työntävät aivoista vettä ja aineenvaihdunnan tuotteita sekä huuhtelevat mennessään kuona-aineet pois. Ihminen, kuten muutkin eläimet tarvitsevat unen aikana kiihtyvää puhdistusta kolmasosan elämästään.

Tutkimustemme mukaan Alzheimerin taudissa aivojen pesukoneen valtimopulsaatiot liittyvät vahvasti sairauden etenemiseen ja kuormittavat veriaivoestettä sekä heikentävät samalla puhdistusta. Olemme lisäksi havainneet, että epilepsiaa sairastavilla hengityksen ajamat laskimopulsaatiot toimivat aivoissa epätyypillisellä tavalla. Heillä aivojen hengityspulsaatio on tavallista korkeampi eli aivot ikään kuin hyperventiloivat hengityksen tahtiin. Löytö on aivan uusi avaus epilepsian diagnosoinnissa.

2. Mitkä ovat tärkeimmät tulokset tähän mennessä?

Tutkimusryhmämme on saanut selkeitä tuloksia siitä, että aivosairauksia voisi parantaa avaamalla veriaivoeste ja päästämällä sinne valtimon kautta suuri määrä lääkettä. Tämä mullistaisi lukuisien aivosairauksien, kuten aivokasvaimien, muistisairauksien, tulehdussairauksien ja epilepsioiden hoidon.

Veriaivoesteen voi nykyisillä menetelmillä avata hetkeksi ruiskuttamalla aivovaltimoihin hyperosmolaarista sokeria, mannitolia, jolloin aivoihin saadaan ujutettua satakertainen määrä lääkkeitä. Menetelmää käytetään menestyksekkäästi aivolymfoomien hoidossa.

Toinen keino veriaivoesteen turvalliseen, ohimenevään avaamiseen on kohdistaa fokusoitu ultraääni (FUS) tiettyihin kohtiin aivoissa. Uskon, että ultraäänimenetelmällä tullaan tekemään läpimurtoja Alzheimerin taudin ja muiden aivosairauksien hoidossa alan pioneerin, Toronton yliopistossa Kanadassa työskentelevän professori Kullervo Hynysen johdolla. Professori Roberto Blanco on ryhmineen onnistunut saamaan FUS-laitteen Turkuun, ja olemme juuri keräämässä varoja laitteen hankkimiseksi Ouluun.

Emme ole vielä tutkimuksissamme törmänneet yhteenkään aivosairauteen, jossa aivojen pulsaatiot eivät olisi muuttuneet jollakin tavalla. Tutkimusryhmämme on havainnut, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa Alzheimerin tautia valtimopulsaation eteneminen aivoissa on kääntynyt väärin päin. Muut tutkijat ovat huomanneet, että näillä alueilla veriaivoeste alkaa vuotaa, vaikka alueella ei ole vielä tau- tai amyloidiproteiini -jätteitä lainkaan. Myös nämä havainnot auttavat kehittämään ennaltaehkäiseviä hoitomenetelmiä muun muassa Alzheimerin tautiin ja epilepsiaan.

3. Mitä seuraavaksi?

Selvitämme mikä patofysiologinen mekanismi on tärkein Alzheimerin taudin ja epilepsian diagnosoinnin kannalta. Kehitämme päälle puettavaa laitetta, jolla voisimme tutkia potilaan aivopulsaatioita magneettikuvantamista miellyttävämmällä ja helppokäyttöisemmällä tavalla.

Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt nukkuvat usein huonosti, mikä viittaa siihen, että jotakin todennäköisesti menee heidän aivoissaan vikaan unen aikana. Oletamme, että mittaamalla potilaan unen aikaista glymfaattista aivotoimintaa otsalta uudella kehittämällämme Glymfometerillä, saisimme paljon hyödyllistä tietoa useimmiten diagnostiikan ulottumattomissa olevalta ajanjaksolta unen aikana.

|2023-09-11T10:23:02+03:0011.9.2023|

Blogi: Että saisimme vanheta kauniisti

Sain 1980-luvulla kahdelta vanhainkodin asukkaalta kirjeen, joka minulla on yhä tallessa. Siinä huonekaverukset kertoivat, minkälaista elämä vanhainkodissa oli. Ruokailut rytmittivät talon ohjelmaa, maiseman katselu ikkunasta oli keskeisintä ajanvietettä, ja silti huonekaverukset olivat tyytyväisiä. 

Ikämiehet toivoivat, että saisivat vanheta kauniisti. 

1980-luvulla ei vielä puhuttu muistisairauksista. 

Suomen perustuslaki on vahva laki, ja sen mukaan me olemme yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Tämä laki koskee myös muistisairauteen sairastuneita, joita Lapissa on noin 10.000. Heistä suurin osa on ikääntyneitä, mutta joukossa on myös työikäisiä. 

Ovatko Lapin muistisairauteen sairastuneet ja heidän läheisensä yhdenvertaisia muiden hyvinvointialueen asiakkaiden kanssa? Saavatko he ne sosiaalipalvelut, joihin he ovat vuodenvaihteessa tarkentuneen lainsäädännön mukaan oikeutettuja? 

Tuore eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu on surullista luettavaa. Siinä hän ohjeistaa kaikkia hyvinvointialueita tutustumaan sosiaalialan lainsäädäntöön, perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.  

Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että virheelliset ohjeistukset, päätöslomakkeet ja toimintakäytännöt on korjattava. 

Jos lakeja noudatettaisiin, se tarkoittaisi muun muassa sitä, että jokaisen muistisairaan palvelutarpeen arviointi ja siihen perustuva palvelusuunnitelma on laadittava kirjallisesti. Jokaisesta tukipalvelusta, kuten ateria- tai siivouspalvelusta on tehtävä kirjallinen päätös perusteluineen ja siihen on liitettävä valitusosoitus. 

Myös muistisairauteen sairastuneet ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perustuslaki takaa heillekin oikeuden turvallisuuteen. Siksi sosiaalialan ammattilaisten pitäisi hallita sosiaalihuoltoon ja sen palveluihin liittyvä lainsäädäntö. 

Muistisairaudet ovat kansansairauksia, joihin ei toistaiseksi ole parantavaa lääkitystä. On erityisen tärkeää, että jokainen sairastunut saa diagnoosin mahdollisimman varhain ja tietoa sairaudestaan ja sen oireista. Tämä vaatii selkeitä hoito- ja palvelupolkuja myös Lapissa. 

Muistisairaalla ihmisellä on oikeus tulla kohdelluksi aikuisena ihmisenä ja tulla kuulluksi niin, että hänen tunteitaan ja mielipidettään arvostetaan. Hänen pitäisi saada elää turvallisessa ympäristössä merkityksellistä arkea ja ulkoilla säännöllisesti.  

Sairastuneellakin on oikeus hyvältä tuntuvaan kosketukseen ja läheisyyteen, kuten halauksiin ja kädestä pitämiseen. 

Hänellä on oikeus myös kohtaamiseen ja hoitoon, joka perustuu empatiaan, lähimmäisenrakkauteen ja erityisesti muistisairauksien ymmärrykseen. 

Ehkä sitten saisimme vanheta kauniisti. 

Maarit Simoska

Muistiasiantuntija

Kirjoitus on julkaistu Lounais-Lappi-lehdessä 10.8.2023

|2023-08-22T06:12:11+03:0011.8.2023|

Muistihoitajien yhteystiedot laphan sivuilla

Lapin hyvinvointialue on päivittänyt Lapin muistihoitajien yhteystiedot nettisivuilleen. Tiedot ovat terveyspalvelujen alla kohdassa terveysasemapalvelut.

Pääset laphan sivustolle tästä.

Muistihoitajan vastaanotto

Muistihoitajan vastaanotolla saat neuvoja ja ohjausta muistihäiriöön ja -sairauteen liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa muistitestauksen.

Voit ottaa yhteyttä, jos olet huolissasi omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. On tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä, sillä osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa.

Pääset laphan sivustolle tästä.

Paikkakuntavalinta

Valitse valikosta paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Pääset laphan sivustolle tästä.

Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot ovat maksuttomia.

Täällä on perustietoja muistista.

|2023-08-22T05:59:55+03:001.8.2023|
Go to Top