Yllapito

Tietoa Yllapito

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Yllapito on luonut 2 artikkelia.

Työikäisten muistisairaudet tunnistettava

Muistiliiton valtuuston mielestä työikäisten muistisairaudet on tunnistettava nykyistä paremmin ja aiemmin. Työikäisenä sairastunut läheisineen tarvitsee erilaista tukea ja erilaisia palveluita kuin ikääntyneenä sairastunut.

Liittovaltuusto korostaa, että tunnistamisessa työterveyshuollolla on erityisen tärkeä rooli.

Työikäisiä eli alle 65-vuotiaita muistisairaita ihmisiä on Suomessa noin 7 000.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita uudistetaan parhaillaan vastaamaan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Muistisairaudet ovat tavallisia ikääntyvillä, mutta palveluita kehitettäessä ei pidä unohtaa työikäisenä sairastuneita.

Muistiliiton liittovaltuusto painottaa, että työikäisten muistisairaudet ja heidän palvelutarpeensa pitää tunnistaa palvelujärjestelmässä nykyistä paremmin. Kansallisen muistiohjelman päättyessä tulee miettiä, miten työikäisten muistisairaudet huomioidaan valtakunnallisessa kehittämisessä.

Työterveyshuollon lisäksi perusterveydenhuollon on lisättävä osaamista työikäisen muistisairauden tunnistamisessa.

Usein muistisairauden oireet sekoitetaan virheellisesti esimerkiksi työuupumukseen tai masennukseen ja oikean diagnoosin löytyminen voi kestää vuosia. Kun sairaus tunnistetaan ajoissa, sairastunut voi mahdollisesti jatkaa työntekoa osa-aikaisesti tai työtä muokaten. Tämä edellyttää myös esihenkilöiden ja työnantajien tiedon lisäämistä sekä asenteiden muuttumista.

Työikäisilläkin yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, jonka osuus on 40 prosenttia. Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvaa muistisairautta sairastaa viidesosa eli 20 prosenttia.

Muita työikäisten muistisairauden aiheuttajia ovat aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat ja harvinaiset sairaudet.

Runsaan ja pitkäaikaisen alkoholinkäytön arvellaan olevan joka kymmenennen työikäisen muistisairauden takana.

– Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomessa tehdään monipuolista ja uraauurtavaa tutkimustyötä työikäisten muistisairauksien tunnistamisen ja diagnostiikan kehittämiseksi, liittovaltuuston uusi puheenjohtaja, professori Anne Remes sanoo.

Työikäisenä muistisairauteen sairastunut läheisineen tarvitsee elämäntilanteeseen sopivaa tukea. Haasteita tuovat palkkatyöstä luopuminen, sosiaalisen piirin kaventuminen ja sairauden vaikutukset parisuhteeseen.

Esimerkiksi sopeutumisvalmennus tai päivätoiminta on usein ikääntyneille suunnattua, mikä ei motivoi työikäisenä sairastunutta osallistumaan.

Myös lapsille tukea

Erityistä huomiota täytyy kiinnittää sairastuneen alaikäisiin lapsiin.

– On tärkeää, että lapsille ja nuorille on omia ryhmiä, joissa he saavat tietoa vanhemman sairaudesta sekä voivat jakaa kokemuksiaan ja purkaa tunteitaan vertaisten kanssa. Esimerkiksi Muistiliiton ylläpitämässä suljetussa Facebook-ryhmässä on lähes parisataa nuorta, Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu toteaa.

THL:n kouluterveyskyselyn (2019) mukaan erilaisissa hoivatilanteissa eläviä nuoria oli noin 15 % vastaajista, arviolta 23 000. Heillä koulu-uupumus, masennusoireilu, ahdistuneisuus ja yksinäisyys olivat yleisempiä kuin muilla nuorilla.

– Nuorten hoivaajien joukkoon kuuluu myös muistisairasta vanhempaansa hoivaavia nuoria. Heille pitää tarjota apua ja tukea, jotta he eivät jää yksin vaativassa elämäntilanteessa, Suomu painottaa.

Muistiliiton liittovaltuusto painottaa myös, että kansalaisjärjestöjen rahoitus on varmistettava myös tulevaisuudessa.

Muistisairautta sairastavat ja muut apua tarvitsevat ihmisryhmät tarvitsevat pitkäjänteistä apua ja tukea, jota rahoituksen epävarmuus ei saa vaarantaa.

Julkaistu 7.11.2020

Liittovaltuuston kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

|2020-12-17T05:43:05+02:007.12.2020|

Annikan Aivovinkeistä ideoita muutokseen

Annika Väihkönen on aivoterveyden asiantuntija. Annikan Aivovinkit vauhdittavat Lapin Muisti kuntoon -hanketta.

Voit seurata Annikan blogia tältä palstalta ja joskus jopa kuunnella Annikan ääntä:

Olen Väihkösen Annika, reilu nelikymppinen rovaniemeläinen. Muistiasioiden parissa olen työskennellyt Lapin Muistiyhdistyksessä yli seitsemäntoista vuotta ja nyt toimin yhdistyksen aivoterveyden asiantuntijana.

Tulevissa blogeissani peilaan aivoterveys -teemaa sekä tutkimuksiin että omiin kokemuksiin. Omat elintapani ovat olleet viimeisten vuosien aikana vähemmän aivoterveyttä tukevia ja kuulun itsekin kohderyhmään, joka erityisesti hyötyy elintapaohjauksesta.

Tule mukaan!

Annika

 

 

|2021-02-01T13:59:47+02:0027.10.2020|
Go to Top