Omaishoito on kunnillekin voimavara

Omaishoidolla voidaan edistää kotona asumista ja vähentääympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarvetta. Omaishoito lisääntyy kunnissa, ja entistä huonokuntoisempia hoidetaan omaishoidon turvin.

Korona-aika on tuonut myös omaishoitajille merkittäviä lisähaasteita.

Riittävästi tuettu kotihoito on inhimillinen vaihtoehto. Sopimusomaishoitajan tukeminen maksaa kunnalle noin 9 500 euroa vuodessa. Vaihtoehtoiset kustannukset tehostetussa palveluasumisessa olisivat noin 42 000 euroa vuodessa, josta kunnan osuus vaihtelee hoidettavan tulojen mukaan.

Omaishoitajat pääsevät tarvittavan tuen piiriin usein liian myöhään. Nyt onkin hyvä aika pohtia, ovatko kuntien linjaukset omaishoitomyönteisiä?

Vaikka omaishoitajalla ei olisi omaishoitosopimusta, on kunnalle kannattavaa tukea omaishoitotilannetta tarjoamalla esimerkiksi vapaata hoitotyöstä tai kotihoidon palveluita.

Omaishoitajien määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Samalla muistisairauksista on tullut yleisin omaishoidon syy. Muistisairudet liittyvät usein ikääntymiseen, mutta omaishoito ei ole vain ikäihmisten asia. Siksi kuntien on syytä ottaa huomioon eri-ikäisten omaishoitajien tarpeet nykyistä paremmin.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vain puolet omaishoitajista pitää heille myönnetyt lakisääteiset vapaat. Kunnan palveluiden tulisi olla joustavia ja räätälöityjä, jotta vapaiden pitäminen onnistuisi nykyistä paremmin. Pienetkin tauot auttavat omaishoitajia jaksamaan hoitotyössään, ja laadukkaiden jaksohoitopaikkojen tarjoaminen on kuntien tehtävä.

Järjestömme täydentävät kuntien palveluja tarjoamalla omaishoitajille lyhytaikaista helpotusta hoitotyöhön esimerkiksi muistikaveri- ja Taukopirtti-toiminnan avulla.

Järjestöt tarjoavat ennaltaehkäisevää tukea ja virkistystä niin omaishoitajalle kuin -hoidettavallekin, myös ilman virallista omaishoitosopimusta.

Lisäksi tarjoamme kunnille kumppanuutta hoivaratkaisujen ja muistiystävällisemmän elinympäristön kehittämisessä. Omaishoitajien tarpeet olisi hyvä ottaa huomioon myös maakunnallisessa sote-valmistelussa.

 

Katri Mustakangas, Napapiirin Omaishoitajat ry

Kaisa Kekkonen, Lapin Muistiyhdistys ry

Kannanotto on julkaistu Lapin Kansassa 20.8.2020

Jaa tämä sivu: